Loading...
Vijesti

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR U KONZUM PLUS d.o.o.

Dana 19. 02.2021. Sindikat trgovine Hrvatske je, kao reprezentativan sindikat, sklopio Kolektivni ugovor s upravom Konzuma plus d.o.o. Ugovor je sklopljen 5 godina. Dodatak Kolektivnom ugovoru kojim se regulira plaća i dodaci na plaću te prigodne nagrade privatno zdravstveno osiguranje, ugovoren je na godinu dana. Primjena je ugovorena s 01.01.2021. godine.
Socijalni dijalog u Konzumu ima dugu tradiciju i rezultat istoga je i novi Kolektivni ugovor.
Sklopljenim kolektivnim ugovorom, radnici su zadržali sva prava, a dio prava je dogovoren u povećanom iznosu. Ugovorena su u većem opsegu i neka tzv. nematerijalna prava, za pojedine kategorije radnika.