Loading...

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Sindikata trgovine Hrvatske obavlja nadzor nad financijskim poslovanjem i raspolaganjem imovinom STH i sindikalnih podružnica, kontrolira i nadzire financijsko poslovanje i regularnost svih troškova STH i sindikalnih podružnica, te predlaže Glavnom odboru poduzimanje pojedinih mjera.

Nadzorni odbor STH prati zakonodavstvo neprofitnog računovodstva i radi sukladno zakonskim propisima, koristi savjete, tumačenja i preporuke Ministarstva financija RH, voditelja odjela Računovodstva SSSH i knjigovođe, kao i vanjskih stručnih suradnika iz područja revizije, odnosno ovlaštenih sudskih vještaka.

Kad Nadzorni odbor procijeni da postoji potreba, STH organizira i stručne računovodstvene seminare za sindikalne povjerenike. Seminari se odnose na financijsko planiranje i izvještavanje sindikalnih podružnica u skladu sa zakonskim odredbama.

Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Skupština STH. Na IX. Skupštini STH održanoj 28.10.2022. godine u Vodicama, izabrani su sljedeći sindikalni povjerenici za članove Nadzornog odbora:

Nikola Bunjevac

Višnja Hižak

Ksenija Šebjanić

Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Višnja Hižak.

Korisni linkovi:

https://www.fina.hr/neprofitne-organizacije

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14, 114/22)

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 01/15, 25/17, 96/18, 103/18, 134/22 )

Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 31/15)

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 119/15 i 134/22).