Loading...

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Sindikata trgovine Hrvatske obavlja nadzor nad financijskim poslovanjem i raspolaganjem imovinom STH i sindikalnih podružnica.

Nadzorni odbor analizira i nadzire financijska izvješća STH i sindikalnih podružnica, izvještava o provedenom nadzoru i daje preporuke o postupanju Glavnom odboru STH. Nadzorni odbor STH prati zakonodavstvo neprofitnog računovodsva i radi sukladno zakonskim propisima, koristi savjete, tumačenja i preporuke Ministarstva financija RH, voditelja odjela Računovodstva SSSH i knjigovođe, kao i vanjskih stručnih suradnika iz područja revizije, odnosno ovlaštenih sudskih vještaka.

Kad Nadzorni odbor procijeni da postoji potreba, STH organizira i stručne računovodstvene seminare za sindikalne povjerenike. Seminari se odnose na financijsko planiranje i izvještavanje sindikalnih podružnica u skladu sa zakonskim odredbama.

Nadzorni odbor ima tri člana, predsjednika/-cu i da člana/-ice, koje bira Skupština STH. Na VIII Skupštini STH, održanoj 19.-21. studenoga 2018. godine u Đurđevcu, izabrani su sljedeći sindikalni povjenici/-ice za članove Nadzornog odbora:

  1. Mladen Mirić, predsjednik Nadzornog odbora,
  2. Ksenija Šebjanić, članica,
  3. Hižak Višnja, članica

Korisni linkovi:

www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije
www.fina.hr/Default.aspx?sec=915 (za preuzimanje obrazaca za financijske izvještaje neprofitnih organizacija)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14)

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 1/15)

Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 31/15)

Napomena: Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija je u izradi.