Loading...

Deklaracija o objedinjavanju sindikata u RH

5. Skupština Sindikata trgovine hrvatske održana dana 06. i 07. listopada 2006. godine u Moščeničkoj Dragi donijela je

DEKLARACIJU O OBJEDINJAVANJU SINDIKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Danas je u RH sindikalno organiziranih oko 400.000 radnika, od ukupno 1,430.000 zaposlenih. Tih 400.000 sindikalno organiziranih učlanjeno je u više od 400 sindikata, od kojih je večina učlanjena u neku od šest sindikalnih središnjica.

2. Savez samostalnih sindikata Hrvatske je najveća od šest sindikalnih središnjica sa više od 200.000 članova, udruženih u 22 sindikata

3. Ocjenjujemo da je broj sindikalno organiziranih radnika prernalen, a prevelik je broj sindikata i broj sindikalnih središnjica, i kao takvi su članstvu preskupi i neefikasni, a državi i poslodavcima nisu respektabilan socijalni parher.

4. Sindikati u zapadnoj Europi se udružuju kako bi odgovorili posljedicama globalizacije (Njemačka ima jedan savez i u njega udruženih samo 8 sindikata i to je najjača i najbrojnija sindikalna središnjica u svijetu), a u 11. mjesecu o.g. ujedinjuju se i dvije postojeće sindikalne konfederacije u svijetu.

5. Sindikat ima samo jednu zadaću promicati i štititi prava radnika – svojih članova i za tu zadaću mora biti dobro organizirani imati brojne strudnjake i aktiviste, koji mogu parirati državnim i poslodavačkim organizacijama.

6. Rascjepkani i usitnjeni sindikati u RH sigurno ne mogu adekvatno parirati vlastima i poslodavcima, a vrlo često se i međusobno napadaju i opstruiraju akcije jedni drugima zanemarujući temeljni princip sindikalizma – SOLIDARNOST.

7. Sindikat trgovine Hrvatske stoga upućuje javni poziv svim srodnim sindikatima za otpoćinjanje procese pregovora o objedinjavanju.

8. Apeliramo i na Savez samostalnih sindikata Hrvatske da pokrene procese objedinjavanja sindikalnih središnjica, jer izazovima globalizacije, fleksibilizacije, starenja radne snage i procesa individualnog ugovaranja prava možemo odgovoriti samo ako smo jaki, organizirani. stručni, borbeni i javno prepoznatljivi.

9. Izborimo se za moralni kapitalizam, kapitalizam sa ljudskim licem – kapitalizam nordijskog tipa. gdje je 90% radnika sindikalno organizirano i gdje je sindikat ravnopravan partner i vladi i poslodavcima, sindikat kojeg se poštuje uvažava.

Predsjednica STH:
Dragica Mišeljić, dipl.iur.