Loading...
Vijesti

REGIONALNI SUSRET SINDIKATA TRGOVINE

U Varaždinu je 18.19. i 20.04.2024. održan regionalni susret  Sindikata radnike trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, Sindikata trgovine Hrvatske, Sindikata trgovine Crne Gore i Sindikata na rabotnicite od trgovijata na Republika Makedonije.

Sudionici su bili sindikalni povjerenici iz kompanije  grupe Fortenova i stručnjaci sindikata. Na jednom od sastanka bila je predstavnica  Fortenova grupe, zadužena za suradnja sa sindikatima i socijalni dijalog, koje je sindikatima prezentirala aktivnosti maloprodajnog sektora Fortenove grupe u kojem je zaposleno 35000 radnika, a od tog broja je 26000 žena. Istaknula je da se u svim kompanijama vodi socijalni dijalog sa sindikatima koji u njima djeluju.

Sindikati, sudionici, su na regiji jugoistočne Europe, formirali Zajednički odbor za sindikalno organiziranje sindikata trgovine jugoistočne Europe (ZOSO)  te Regionalni odbor sindikalnih povjerenika Fortenova grupe( ROSP).

Sindikati su istaknuli potrebu suradnje i razmjene iskustava i praksi, u cilju povećavanja broja  i organiziranja članova, te kolektivnog pregovaranja u kompanijama. Odbori će raditi na osiguranju komunikacije s kompanijama u  cilju razvoja i unapređenja socijalnog dijaloga.

Cilj je, povećavati prava radnika, unapređivanjem i poboljšavanjem njihovih uvjeta rada i povećanjem materijalnih prava, kroz kolektivno pregovaranje.

Predstavnici sindikata su istaknuli potrebu daljnjeg razvoja socijalnog dijaloga, sklapanja kolektivnih ugovora,  na zadovoljstvo i radnika i poslodavca.

Sindikati će kroz kontinuirano djelovanje i međusobnu suradnju raditi na širenju mreže, kroz povećanje broja članova, a što će svakako ojačati socijalni dijalog i osnažiti poziciju sindikata u njemu.