Loading...

Glavni odbor

Glavni odbor (GOS) je tijelo koje upravlja STH između dviju Skupština. Članovi GOS-a utvrđuju se prema pravilima koja propisuje Statut STH. GOS broji najviše do 21 člana te se mora sastati najmanje dva puta tijekom godine. Nadležnosti GOS-a propisane su Statutom STH.

Članovi GOS-a su:

 1. Anić Mate
 2. Borovčak Marija
 3. Garić Franko
 4. Bunjevac Nikola
 5. Hrastnik Stjepan
 6. Percan Bojana
 7. Ujlaki Hrvoje
 8. Radulović Marijan
 9. Maslov Mirjana
 10. Bešlić Ksenija
 11. Šarić Neven
 12. Živković Danijela
 13. Mirić Mladen
 14. Hižak Višnja
 15. Šujević Franko
 16. Vrzić Tatjana
 17. Štulić Zlatica