Loading...

Statutarna komisija

Prema odredbama Statuta STH Skupština bira pet članova Statutarne komisija, a oni između sebe biraju predsjednika/cu. Nadležnost Statutarne komisije je tumačenje odredba Statuta STH, usklađivanje odluka i akata sindikalnih podružnica s odredbama Statuta STH i usklađivanje odrebdi Statuta STH s odlukama i statutima asocijacija u koje je STH udružen.

Na Skupštini održanoj 20.11.2018. godine za članove Statutarne komisije izabrani su:

Sandra Bahunek, pravna savjetnica

Snježana Ćosić, sindikalni povjerenik

Andrea Hocenski, sindikalni povjerenik

Branimir Ilijanić, sindikalni povjerenik

Eugen Perić, sindikalni povjerenik

Za predsjednicu Statutarne komisije izabrana je Sandra Bahunek.