Loading...

Statutarna komisija

Prema odredbama Statuta STH Skupština bira pet članova Statutarne komisije, a oni između sebe biraju predsjednika/cu. Statutarna komisija radi na temelju Statuta STH i za svoj rad odgovara Skupštini.

Nadležnosti Statutarne komisije su: tumačenje odredba Statuta STH, usklađivanje odluka i akata tijela STH sa odredbama Statuta STH, usklađivanje Statuta STH s odlukama i statutima udruga u koje je STH uključen, obavljanje drugih poslova koje proizlaze iz Statuta STH.

Na Skupštini STH održanoj 28.10.2022. godine za članove Statutarne komisije izabrani su:

Andrea Hocenski, sindikalna povjerenica

Branimir Ilijanić, sindikalni povjerenik

Eugen Perić, sindikalni povjerenik

Damir Tudja, sindikalni povjerenik

Snježana Turkušić, Izvršna tajnica STH

 

Za predsjednicu Statutarne komisije izabrana je Snježana Turkušić.