Loading...

Plaće i materijalna prava

Zakon o minimalnoj plaći u RH, Narodne novine 39/13 Inicijativa SSSH oko minimalne plaće Više
Zakon o porezu na dohodak, Narodne novine 177/04, 143/14 Pravilnik o porezu na dohodak, Narodne novine 95/05, 157/14 Više