Loading...

KUĆNI KOLEKTIVNI UGOVORI

STH sklopio je devet (9) kolektivnih ugovora na razini trgovačkog društva koji se primjenjuju na 57% članova STH (na dan 17.11.2015.). Kolektivni ugovori sklopljeni su u:

  1. Agrokor koncern Zagreb
  2. Konzum d.d. Zagreb
  3. Tisak d.d. Zagreb
  4. Phoenix-Farmacija d.o.o. Zagreb
  5. Hrvatska lutrija d.o.o. Zagreb
  6. HRT Zagreb
  7. Zagrebački Holding – Zagrebački Velesajam
  8. Zagrebački Holding – Sportski objekti
  9. Borovo d.d. Vukovar.

Svoj primjerak kolektivnog ugovora članovi STH mogu dobiti od sindikalnih povjerenika u navedenim trgovačkim društvima.

Baza kolektivnih ugovora SSSH, link www.kolektivni-ugovori.info