Loading...

KUĆNI KOLEKTIVNI UGOVORI

STH je sklopio jedanaest (11) kolektivnih ugovora na razini trgovačkih društava, koji se primjenjuju na 33% članova STH (srpanj 2022.). Kolektivni ugovori sklopljeni su u:

 1. Konzum plus d.o.o. Zagreb
 2. Tisak d.d. Zagreb
 3. Phoenix – Farmacija d.o.o. Zagreb
 4. HRT Zagreb
 5. Zagrebački Holding – Zagrebački Velesajam
 6. Zagrebački Holding – Sportski objekti
 7. Borovo d.d. Vukovar
 8. Petrol d.o.o. Zagreb
 9. IKEA Hrvatska d.o.o.
 10. Atlantic Trade d.o.o. Zagreb
 11. SSSH Zagreb.

 

Svoj primjerak kolektivnog ugovora članovi STH mogu dobiti od sindikalnih povjerenika u navedenim trgovačkim društvima.

Baza kolektivnih ugovora SSSH, link www.kolektivni-ugovori.info