Loading...
Vijesti

Studija – Digitalizacija u trgovini

Rad i društvena pravednost – Digitalizacija u trgovini, Europski dom, Zagreb, 11.2.2020.

Studija pod nazivom Rad i društvena pravednost – Digitalizacija u trgovini prezentirana je 11.2.2020. u Europskom domu u Zagrebu.

Na Okruglom stolu socijalnih partnera o digitalizaciji u trgovini, a koji je pod organizacijom Friedrich Ebert Stiftunga održan u Zagrebu u studenom 2018. godine, zaključeno je da digitalizacija u trgovini mijenja prirodu obavljanja trgovačkih poslova, ali i stvara i nova radna mjesta.

Promijenjena ili nova radna mjesta u Trgovini zahtjevat će od radnika obavljanje više digitalnih i informatičkih zadataka, procesa i poslova. Ali, u kojoj je fazi digitalizacija trgovine u Hrvatskoj, kroz koju optimalizaciju internih procesa provodi i koji je konkretan utjecaj digitalizacije na promjenu prirode trgovačkih poslova i uvjete rada tada nismo znali.

Stoga je Sindikat trgovine Hrvatske uz pomoć Friedrich Ebert Stiftunga iz Zagreba pokrenuo izradu Studije o procjeni utjecaja digitalizacije na promjenu radnih mjesta u djelatnosti Trgovine u Hrvatskoj. Studiju su izradili prof.dr.sc. Blaženka Knežević, sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i dr.sc. Hrvoje Butković sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba.

Sindikat trgovine Hrvatske zalaže se za pravednu tranziciju prema digitalnom poslovanju, uz proaktivno predlaganje mogućih socijalnih politika i bez ugrožavanja egzistencije radnika. Posebna pozornost usmjerena je na:

partnersko istraživanje procjene socijalnih utjecaja digitalizacije na rad i zapošljavanje i sudjelovanju u javnim debatama za pravednu tranziciju,

pravovremeno i transparentno informiranje radnika i savjetovanju sa radničkim vijećem i sindikatom o novim tehnološkim investicijama i uvođenju digitalnih procesa u poslovanje,

digitalizaciju koja mijenja rad, uvjete rada i radna mjesta, zbog čega je digitalizacija i važno područje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja na svim razinama,

uspostavljanje proaktivne socijalne zaštite, sa aktivnim politikama zapošljavanja, na svim razinama, nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj i

osiguranje dostupnosti digitalnog osposobljavanja i razvoja digitalnih vještina za sve radnike i nezaposlene osobe. Pravo na jednake prilike za obrazovanje i rad mora biti osigurano svim građanima RH.

Strateški planovi digitalizacije u trgovini moraju biti prilagođeni uvjetima u kojima se provode, moraju biti kreirani na način da podržavaju “rad po mjeri čovjeka” i osiguravaju stabilnost zajednice u pravednoj digitalnoj tranziciji na svim razinama.

Najveći izazovi leže u strateškom planiranju i upravljanju za koji će se posao ljudi obrazovati i osposobljavati, kako ih preusmjeravati i prekvalificirati, kako ih pripremiti za taj posao i osposobiti za digitalnu tranziciju, u problemima sa videonadzorom i zaštitom osobnih podataka, plaćom za dostojanstven život i pravom na isključenost radnika od posla u slobodno vrijeme.

Interes socijalnih partnera i javnosti za sudjelovanjem na događaju je bio značajan, stoga su prezentacije i Studija Digitalizacija u trgovini dostupne na nastavnim linkovima. (BP)

Download dokumenti :

Studija digitalizacija
Prezentacija studija HB
Studija prezentacija Blaženka