Loading...
Vijesti

Sklopljeni kolektivni ugovori u ljetnom razdoblju u Phoenix Farmacija d.o.o. i Hrvatska lutrija d.o.o., Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora u Atlantic Trade d.o.o. i Dodatak Kolektivnom ugovoru u Tisak plus d.o.o.

Sindikat trgovine Hrvatske sklopio je kolektivne ugovore u Phoenix Farmacija d.o.o. i Hrvatska lutrija d.o.o.

Kolektivnim ugovorima uređuju se zasnivanje radnog odnosa, radno vrijeme i raspored radnog vremena, godišnje odmore, plaćeni dopust, sistematske preglede, uvjete rada, visina najniže bruto osnovice plaće, stalni dodatak na plaću, dodatak za radni staž, povećanje osnovne plaće za rad u posebnim uvjetima, troškovi prijevoza, naknada za troškove prehrane, poticajni dio plaće, naknada plaće, jubilarne nagrade, prigodne nagrade, dar za djecu do 15 godine starosti, otpremnine i ostala materijalna prava radnika.

Sa Sindikatom Atlantic Trade, Sindikat trgovine Hrvatske je sklopio Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora u Atlantic Trade d.o.o. i usuglasio modele povećanja plaća i doradu mehanizama nagrađivanja radnika.

Od 5. lipnja, 2023. godine je u primjeni i Dodatak Kolektivnom ugovoru u Tisku plus d.o.o.

Navedeni Kolektivni ugovori, Izmjene i dopune i Dodatak Kolektivnom ugovoru dostupni su radnicima i članovima STH na intranetima i oglasnim mjestima navedenih Društava.