Loading...
Vijesti

PRAVNI ASPEKT RADA NEDJELJOM I BLAGDANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

17.06.2019. je održana je tribina „Pravni aspekti rada u trgovini – je li rad nedjeljom uopće dopušten i postoji li način da se to pitanje mirno riješi“

Organizator je bila Udruga miritelja Hrvatske u radnim i drugim vrstama sporova i Udruga poslodavca u obrazovanju, u suradnji sa Sindikatom trgovine Hrvatske

Uvodno izlaganje vezano uz rad nedjeljom i blagdanom, s gledišta pravne regulacije tog pitanja, iznio je Krešimir Rožman, urednik stručnog časopisa „Radno pravo“

O pitanju radne nedjelje i blagdani puno se govori, ali ovaj „pravni“ pogled je posebno interesantan i on je potvrdio stav Sindikata trgovine Hrvatske o radu nedjeljom i blagdanima u Hrvatskoj.

Naime, u svom izlaganju g. Rožman je napomenuo da Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (NN3/97) jasno i izričito (u 9.čl.) kaže da su nedjelje i taksativno nabrojeni blagdani ( 1. siječnja, 6 siječnja, Uskrsni ponedjeljak, 15.kolovoza, 1. studeni, 25.prosinca, Božić i 26. prosinca, Sveti Stjepan), neradni dani u Republici Hrvatskoj.

U istom ugovoru, nisu navedeni izuzeci od ove odredbe. Kaže se samo da će ugovorne strane postići dogovor o eventualnim promjenama. Takav je ugovor neizmijenjen do danas.

Pozivom na Ustav RH, čl. 134 , međunarodni ugovori, koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom, dio su pravnog poretka Republike Hrvatske, objavljuju se u Narodnim novinama, a po pravnoj snazi su iznad zakona RH. Mogu se mijenjati samo pod uvjetima i na način kako su to utvrdile strane ugovora. Na njih se primjenjuju opća pravila međunarodnog prava..

S obzirom na navedeno, istaknuto je da to znači da je isti ugovor iznad ZOR-a i Zakona o trgovini.

Postojanje navedenog međunarodnog ugovora znači da zakoni koji reguliraju pitanje rad nedjeljom i blagdanom, moraju biti u skladu njim, a nikako ne protivno njemu ( tj. čl. 9 istog ugovora)

O ekonomskim aspektima rada nedjeljom izlaganje je održao dr. sc. Vatroslav Zovko. Posebno je bilo interesantno pitanje „fer“ zarade u trgovini, što je to i koliko to iznosi u ovom trenutku?

U raspravi su dotaknuti svi aspekti rad nedjeljom i blagdanima, ali smo posebno istaknuli ovaj pravni aspekt rada, vezan uz međunarodni ugovor, koji Država u čl. 9. ignorira i nije osigurala primjenu istog članka u praksi.

Osiguranje primjene tog članka tražimo kao Sindikat i kao član Saveza za neradnu nedjelju.