Loading...
Plaće i materijalna prava

PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

Pravilnik o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22).

Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 01/21).