Loading...
Vijesti

Potpisan kolektivni ugovor u Petrolu d.o.o.

Dana 16.ožujka 2017.g. potpisan je Kolektivni ugovor u društvu Petrol d.o.o., sa početkom primjene ugovora od 01.ožujka 2017.g.

Kolektivno pregovaranje otpočelo je na prijedlog Sindikata trgovine Hrvatske, a pregovori su vođeni na korektan način i u dobroj vjeri pregovaračkih strana.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom poboljšana su prava radnika Petrola, te je,između ostalog, dogovoren posebni dodatak na plaću u visini od 350,00 kn mjesečno,isplata regresa kao obveza poslodavca u visini od 2.000,00 kn, potpora za rođenje djeteta u visini od 1.500,00 kn, te solidarne pomoći kao obveza poslodavca u visini neoporezivih iznosa (smrt radnika, smrt roditelja,djece,supružnika i sl.).
Nadalje, dogovoren je petodnevni radni tjedan,pripremne radnje koje su uključene u puno dnevno radno vrijeme,te dodatak na radni staž u visini od 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Kolektivni ugovor je zaključen na rok od 3 godine, za koje vrijeme vjerujemo da će se osigurati primjena svega dogovorenog.

I da zaključimo, i ovaj Kolektivni ugovor je dokaz da socijalni dijalog nema alternativu, te da ga stalno valja unapređivati i rezultati neće izostati, kako na korist radnika, tako i na korist poslodavaca.