Loading...
Vijesti

Aktualna kretanja i perspektive razvitka trgovine na malo u Hrvatskoj

Na sjednici Glavnog odbora Sindikata trgovine Hrvatske održanoj 23.03.2017. Dr. sc. Ivan-Damir Anić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, s Ekonomskog instituta u Zagrebu, održao je članovima Glavnog odbora prezentaciju s temom, Aktualna kretanja i perspektive razvitka trgovine na malo u Hrvatskoj.

Članovima su prikazana kretanja u trgovini u Hrvatskoj i Europskoj uniji i utjecaj makroekonomskog okruženja na trgovinu.

Dr. Anić je prikazao utjecaj makroekonomskog okruženja na trgovinu u Hrvatskoj, te prokazao oporavak gospodarstva u 2016. godini, koji je doveo do rasta trgovine na malo od 4,4 % realno u kumulativu u 2016. godini. Evo još nekoliko navoda iz prezentacije:

Promet u trgovini na malo je rastao u svim mjesecima u 2016. godini i rast su zabilježile sve trgovačke struke( osim prodaje motornih goriva i maziva).

Udio trgovine u zaposlenosti Hrvatske iznosio je u 2016. 16,2 %, a u maloprodaji iznosi 9,4%.

Zaposlenost žena u trgovini je značajna 55,3%, a u maloprodaji 69,9%.

Uočeno je da rast prometa ne dovodi do povećanja zaposlenosti u maloprodaji ( negativan smjer korelacije).

Bruto plaće u trgovini na malo su za 25 % niže od gospodarstva ukupno i za 13,2 % niže od trgovine ukupno.

Vidljiva je jaka korelacija između prosječnih bruto plaća u trgovini i prometa ( 0,65).

Raste koncentracija tržišnog udjela kod vodećih maloprodavača. Troškovi osoblja su povećani, zaposlenost je ostala na približno istoj razini, rasla je i proizvodnost rada.

I u Europi je zabilježen rast realnog maloprodajnog prometa u svim mjesecima 2016.

I u 2017. se očekuje daljnji rast gospodarstva i porast prometa u trgovini, jer se očekuju pozitivna kretanja u okruženju u EU.

Članovi Glavnog odbora postavljali su pitanja Dr. Aniću, te se razvila rasprava o trgovini danas i u Hrvatskoj. Članovi su bili vrlo zadovoljni prezentacijom Dr. Anića.