Loading...
Vijesti

Potpisan je prvi kolektivni ugovor u Atlantic Trade d.o.o.

Sindikat trgovine Hrvatske i Sindikat Atlantic Trade sklopili su dana 31.8.2021. s upravom Atlantic Trade d.o.o. prvi kolektivni ugovor u Društvu, sa rokom primjene od dvije godine.

Kolektivnim ugovorom osigurana su postojeća prava radnika i unaprjeđenje evidencije početka i završetka radnog vremena, prava radnika za rad subotom i blagdanima, jubilarne nagrade, prigodne nagrade i ostala materijalna prava.

Socijalni partneri su posebnim dokumentom regulirali dodatna prava i obveze po pitanju povećanja plaća radnika. Prema prezentiranom modelu reorganizacije u Atlantic Trade d.o.o. pregovaralo se o fiksnom i varijabilnom dijelu plaća radnika. Dogovoreno je povećanje plaća radnika u Skladišnim operacijama i Transportu 01.09.2021., a radnicima operativne Prodaje (Retail i Horeca) od 01.01.2022.

Socijalni partneri dogovorili su i plan suradnje do kraja godine oko unapređenja kvalitete uvjeta rada i prava radnika kod poslova sa otežanim uvjetima rada. (BP)