Loading...
Vijesti

E-Savjetovanje o PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI – traje do 01.08.2021.

E-Savjetovanje o PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI – traje do 01.08.2021.

Do 01.08.2021. je otvoreno e-Savjetovanje o gore navedenom prijedlogu Zakona. Za radnike u trgovini je bitno da se predlože izmjene čl. 57 Zakona o trgovini, koji sada glasi:

  1. Radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote s početkom najranije od 6,00 do najkasnije 21,00 sat.

  2. Prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom i u dane blagdana.

  3. Iznimno od st. 2. ovog članka, prodajni objekti smiju raditi najviše 16 nedjelja u tijeku godine po izboru trgovca sukladno radnom vremenu iz st. 1. ovog članka.

  4. Stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se na prodajne objekte na kolodvorima, zračnim i trajektnim lukama, brodovima, zrakoplovima i trajektima za prijevoz osoba i vozila, benzinskim postajama i pratećim uslužnim objektima na cestama, u bolnicama, u hotelima, u prostorima kulturnih i vjerskih ustanova, u prostorima koji su proglašeni zaštićenim područjem prirode u skladu s posebnim propisima, kao i na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih proizvoda na tržnicama na veliko i malo te prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama.

  5. Za one koji se ne budu pridržavali propisanog radnog vremena prodajnih objekata, predviđene su sankcije, za pravnu osobu od 5.000,00 do 300.000,00kn, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu, od 4.000,00 do 70.000,00kn.

Uključite se u e-Savjetovanje, dajte svoj komentar, podržite izmjene Zakona.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16945