Loading...
Vijesti

Svjetski dan dostojanstvenog rada

STOP SUZBIJANJU PLAĆA

Ovogodišnji Svjetski dan dostojanstvenog rada, koji se tradicionalno obilježava 7. listopada, posvećen je osiguravanju pravednih plaća za sve radnike. Troškovi života, cijene energije, hrane i ostalih osnovnih potrepština rastu iz dana u dan, te šalju milijune radnika u siromaštvo. S druge strane, neke vlade, ekonomisti i bankari tvrde da povećanje plaća nije prihvatljivo.

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) je u lipnju 2022. objavila Globalni indeks prava za 2022. godinu, čiji poražavajući podaci ukazuju da su u čak 113 zemalja diljem svijeta vlade i poslodavci ograničavali radna prava i prava na sindikalno organiziranje, u 87 posto zemalja prekršilo se pravo na štrajk. Poražavajući je podatak da su članovi sindikata ubijeni u čak trinaest zemalja, 41 posto zemalja je uskratilo slobodu govora i sindikalnog udruživanja, radnici su uhićeni u 69 zemalja, a u čak 50 država su radnici bili izloženi nasilju.

Sharan Burrow, glavna tajnica ITUC-a, rekla je: ITUC-ov globalni indeks prava za 2022. otkrio je da još više zemalja krši temeljna prava radnika, uključujući pravo na kolektivno pregovaranje. Ovo je čista represija nad plaćama i to mora prestati. Vlade trebaju promicati kolektivno pregovaranje za zajednički prosperitet, umjesto da dopuštaju poslodavcima i bankarima da guraju radnike u siromaštvo, čak i dok produktivnost rada i dalje raste.

IZVOR: Praktični priručnik o kolektivnom pregovaranju, EU Projekt HUP-a i SSSH:
Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju, SSSH, Zagreb, 2015.

Istraživanja su pokazala da je od 2005. godine produktivnost radnika porasla za 37 posto na globalnoj razini, no ekonomske koristi se radnicima uskraćuju. U međuvremenu, kapitalna produktivnost stagnira, budući da tvrtke ne uspijevaju ulagati u hitno potrebne proizvodne kapacitete, radije skrivaju goleme količine novca u poreznim oazama i financiraju luksuzne stilove života za dioničare i vlasnike tvrtki. Dok se radnici sa svojim sindikatima nastavljaju boriti protiv represije nad plaćama i za pravednost plaća diljem svijeta, koristimo ovaj Svjetski dan za dostojanstven rad da pozovemo vlade da upravljaju u interesu ljudi, a ne da nastave izvlačiti bogatstvo od ljudi i predaju ga korporacijama.

Ovakve statistike dovele su do pojave globalnog konsenzusa o potrebi za uključivijim i održivijim modelom rasta i razvoja.

Iz ITUC-a pozivaju na pravednost plaća, koja je zajedno s univerzalnom socijalnom zaštitom u središtu novog društvenog ugovora koji je svijetu nužno potreban. Time bi se osigurala financijska sigurnost za radnike i njihove obitelji i osiguralo uključivo i održivo gospodarstvo.

Izvor: www.ituc-csi.org