Loading...
Vijesti

Potpisan kolektivni ugovor u Phoenix Farmacija d.o.o.

Sindikat trgovine Hrvatske je krajem lipnja ove godine potpisao kolektivni ugovor sa svojim dugogodišnjim socijalnim partnerom Phoenix Farmacija d.o.o. Phoenix Farmacija d.o.o. u Hrvatskoj stabilno posluje, ali već duži niz godina se suočava sa rastućim problemom duga bolnica prema veledrogerijama.
Kolektivnim ugovorom jasnije su definirane plaće, naknade plaće i materijalna prava radnika, zaštita na radu, radno vrijeme i preraspodjela radnog vremena, dani godišnjeg odmora i ostala prava radnika koja se uređuju kolektivnim ugovorima.
Kolektivni ugovor potpisan je na tri godine, počeo je sa važenjem 1.7.2020. godine i primjenjuje se na 260 radnika. (BP)