Loading...
Vijesti

Na zahtjev Sindikata trgovine Hrvatske Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo mišljenje o radu trgovina u nedjelju 31.05.2020. godine

Predmet:

Promjena rasporeda radnog vremena – mišljenje, daje se

Poštovana,

u vezi Vašeg pitanja postavljenog u kontekstu Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijerne trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, o tome da li je dan 30. svibnja tj. Dan državnosti neradni dan u Republici Hrvatskoj očitujemo se kako slijedi. Obzirom na to da je Odluku o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidernije bolesti COVID-19, objavljenu u Narođnim novinama br. 51/20, kao i Odluku o izmjeni spomenute Odluke, a kojom se ukida dio odredbi koje se odnose samo na zabranu rada nedjeljom, sukladno posebnom zakonu koji nije u djelokrugu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, đonio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, mjerodavno mišljenje i tumačenje pojedinih odredbi, možete zatražiti u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, e-pošta: stozerczmupshr Nadalje, u slučaju potrebe tumačenja odredbi Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 110/19), napominjemo da je Ministarstvo uprave nositelj izrade toga propisa.

Nadalje, u pogledu pitanja vezanog uz obvezu poslodavca za poštivanjem roka od tjedan dana za obavijest radnika o promjeni njegova rasporeda radnog vremena, dajemo mišljenje kako slijedi. Sukladno članku 66. stavku 15. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika. Prilikom tumačenja citirane odredbe, valja uzeti u obzir da radno pravni institut radnog vremena, Zakon o radu uređuje na cjelovit i dosljedan način, nizom odredbi počevši od članka 60. do članka 72. Zakona.

Download dokumenti :

dat/dat25.pdf