Loading...
Vijesti

Dan radnika Kauflanda u Hrvatskoj!

Danas 03.10.2017. radnici Kauflanda iz Hrvatske u Areni Zagreb, obilježavaju svoj dan. U vremenu od 10 do 16 sata radnicima je organizirano druženje, koje se sastoji od službenog i zabavnog dijela.

Sindikatu trgovine Hrvatske je bila prilika da dočeka oko 60 autobusa iz cijele Hrvatske i podijeli svoje letke sa pristupnicima radnicima i da ih upozna na sa svojom organizacijom. Zajedno sa kolegama iz SSSH i udruženih sindikata, sindikalni iz STH, bili su na terenu ispred Arene i kontaktirali sa radnicima zaposlenim u svim poslovnicama u Hrvatskoj.

U Kauflandu postoji organiziran Sindikat trgovine Hrvatske koji djeluje kroz podružnice u cijeloj Hrvatskoj.

Slijedeći cilj Sindikata je usmjeriti svoje aktivnosti da se pregovara o Kolektivnom ugovoru u Kauflandu HR.

Pomoć i podršku Sindikat trgovine Hrvatske ima u svom prijateljskom Sindikatu Verdi u Njemačkoj.(ZŠ)

http://www.sssh.hr/hr/vise/nacionalne-aktivnosti-72/sindikalno-organiziranje-radnika-kauflanda-3079