Loading...
Vijesti

Bilješka sa sastanka Sindikata trgovine Hrvatske i PPDIV-a sa potpredsjednicom Vlade Republike Hrvatske, Martinom Dalić

Danas su predstavnici Sindikata trgovine Hrvatske I predstavnici Sindikata PPDIV-a iz sustava Agrokora bili na sastanku sa potpredsjednicom Vlade Republike Hrvatske, Martinom Dalić. Sastanku je bio prisutan i predsjednika SSSH, Mladen Novosel.
Potpredsjednica Vlade je istaknula da Vlada nije mogla dopustiti da pogrešne odluke vlasnika kompanija unište radna mjesta i poslovanje kompanija koje djeluju unutar sustava Agrokora.
Posljedica Zakona o izvanrednoj upravi je, da u fer postupku, profesionalno odradi analiza stanja svake kompanije iz sustava Agrokora i da se izradi plan restrukturiranja istih. Proces je krenuo u skladu sa navedenim principima.
Cilj postupka izvanredne uprave je stabilizacija poslovanja te nastavak poslovanja kompanija na održiv način, utemeljen na dogovoru vjerovnika.
Svaka kompanija mora plaće radnicima isplaćivati iz poslovanja, a financijske injekcije služe za dizanje poslovanja i ostvarivanja rezultata iz prošlih godina. Potrebno je vratiti povjerenje dobavljača i kupaca.
Radnici su upoznali gđu. Dalić sa problemima u svojim kompanijama, iznijeli su svoje strahove u vezi budućnosti, naveli su potrebu za racionalizacijom u svim segmentima rada, traže eliminaciju svakog oblika luksuza i ponašanje svih, u skladu sa gospodarskom situacijom.
Radnici očekuju da rade u skladu sa ugovorima o radu, da se važeći kolektivni ugovori primjenjuju i sklapaju novi, te da se na radnom mjestu osjećaju sigurno.
Gđa. Dalić je istaknula da vjeruje u pozitivan rezultata ovog vrlo složenog procesa, a sve u svrhu opstanka kompanija na tržištu, a to znači i zaposlenosti tj. opstanak radnih mjesta. Vjeruje da će se postići održiv dogovor, a kako će izgledati vlasnička struktura, to će biti rezultat dogovora vjerovnika.