O nama Što je STH Ured Zagreb Ured Osijek Ured Rijeka Ured Split Udruženi u SSSH/Teritirijalni uredi SSSH
Dokumenti Deklaracije Tijela
Općenito Sindikalni povjerenici
Granski kolektivni ugovor Kućni kolektivni ugovori
Pravna stajališta i mišljenja Plaće i materijalna prava Pošalji upit
Statut Pravilnik o financiranju
Dan trgovaca Deklaracija o objedinjavanju sindikata u RH
Skupština Statutarna komisija Nadzorni odbor Glavni odbor Izvršni odbor Predsjednica
MINIMALNA PLAĆA U RH PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

ŠTO JE STH?

Sindikat trgovine Hrvatske je demokratska, interesna, samostalna udruga, koju čine dragovoljno učlanjeni radnici iz djelatnosti: trgovine, usluga u prometu, poslovnih i intelektualnih usluga, ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških usluga, lutrija, kladionica, velesajamskih usluga i drugih djelatnosti, pripadnici svih narodnosti, svih političkih i vjerskih uvjerenja, udruženi radi zaštite i promicanja općih, profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa. STH je nezavisan od bilo kakvog utjecaja države, religije i političkih stranaka. STH je udružen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( u daljnjem tekstu: SSSH ), te pripada Međunarodnoj sindikalnoj mreži, UNI Global Union, koja pripada Međunarodnoj konfederaciji sindikata (ITUC).

U pravnome prometu Sindikat može upotrebljavati i naziv na engleskome jeziku: Commercial Trade Union of Croatia, koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskome jeziku. Sjedište STH je u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV, broj 2. STH je pravna osoba i djeluje na čitavome području Republike Hrvatske.

Pečat STH je okruglog oblika, promjera 3 cm, obodno ispisan nazivom i sjedištem Sindikata, sa znakom vage u sredini. Pečati podružnica izgledom su identični pečatu STH, sa nazivom podružnice i sjedištem podružnice unutar pečata.

Svrha utemeljenja STH je: zaštita i promicanje gospodarsko-socijalnih interesa članova, sklapanje kolektivnih ugovora, postignuće i osiguranje prava suodlučivanja radnika u društvima, organiziranje industrijskih akcija, uključujući i štrajk.